Manag-E har i over 15 år levert HP Software lisenser, support og konsulenttjenester til kunder i Norge og Sverige. Med en rekke store, mellomstore og mindre virksomheter i begge land som kunder, har vi opparbeidet en unik kompetanse innen alle sider av IT drift.

Vi hjelpe kunder med å designe løsninger og sette sammen de riktige produkter, prosesser og rutiner for å sikre en effektiv drift av IT-systemer.

1px

Top