Detaljert rapportering av responstid i forhold til operativ system og hvilke mobilenhet som benyttes