Dashbord tilpasses den enkelte bruker og dennes rolle(r)