• Informasjonsforgiftning – Når ustrukturerte data formerer seg og blir til ROT

  • Fornyet fokus på kontroll av persondata