• IOT: Hvordan bygge en business case?

  • IoT – Identifisere ting vil øke sikkerheten!

  • Også IoT løsninger må driftes!

  • Økonomisk analyse av IT

  • Strex – en kundecase

  • Behovet for testmiljø for IoT

  • IDOL – Machine learning platform and data analytics in one

  • Challenges of IoT: Security, Monitoring, Integration

  • Service Management Automation X (SMAX)

  • Samarbeid med Føyen-Torkildsen om GDPR

Top