• DataOps – effektivisering av dataanalyse

  • Service Management seminar – Presentasjoner

  • Hvordan oppdager du GDPR-utfordringene i dine ustrukturerte data?

  • Hvordan ITSM påvirkes av GDPR

  • GDPR – ikke bare juss!

  • Digitalisering – hva og hvordan

  • IT4IT – Detect to Correct (D2C)

  • IT4IT – Request to Fulfill (R2F)

  • Assistert tilbakestilling av passord

  • IT4IT hjelper deg fra tjenestekatalog til konsumerbare tjenester