• GDPR – ikke bare juss!

  • Digitalisering – hva og hvordan

  • IT4IT – Detect to Correct (D2C)

  • IT4IT – Request to Fulfill (R2F)

  • Assistert tilbakestilling av passord

  • IT4IT hjelper deg fra tjenestekatalog til konsumerbare tjenester

  • IOT: Hvordan bygge en business case?

  • IoT – Identifisere ting vil øke sikkerheten!

  • Strex – en kundecase

  • Også IoT løsninger må driftes!