• Utfordringer ved IoT: Sikkerhet, overvåking, integrasjon

  • IDOL – Maskinlæringsplattform og dataanalyse i ett

  • Service Management Automation (SMAX)

  • Micro Focus produkter innen datasikring

  • Automatisering av driftsoppgaver – en suksesshistorie

  • Fra idag er det Micro Focus som gjelder!

  • Hornbill Service Manager

  • Vertica Big Data database og analytics

  • Looker – Avansert dataanalyse

  • Informasjonsforgiftning – Når ustrukturerte data formerer seg og blir til ROT