• IOT: Hvordan bygge en business case?

  • IoT – Identifisere ting vil øke sikkerheten!

  • Strex – en kundecase

  • Også IoT løsninger må driftes!

  • Økonomisk analyse av IT

  • Behovet for testmiljø for IoT

  • Utfordringer ved IoT: Sikkerhet, overvåking, integrasjon

  • IDOL – Maskinlæringsplattform og dataanalyse i ett

  • Service Management Automation X (SMAX)

  • Micro Focus produkter innen datasikring