• Assistert tilbakestilling av passord

  • Strex – en kundecase

  • Behovet for testmiljø for IoT

  • IDOL – Machine learning platform and data analytics in one

  • Service Management Automation X (SMAX)

  • Nyskapende servicedesk løsning

  • Automatisering av driftsoppgaver – en suksesshistorie

  • Cloud Service Automation (CSA) – automatiseringsportal

  • Operations Orchestration (OO) – automatiserer oppgaver og prosesser

Top