• Service Management seminar – Presentasjoner

  • Network Operations Management – nyheter

  • Assistert tilbakestilling av passord

  • Også IoT løsninger må driftes!

  • Behovet for testmiljø for IoT

  • IDOL – Maskinlæringsplattform og dataanalyse i ett

  • Utfordringer ved IoT: Sikkerhet, overvåking, integrasjon

  • Service Management Automation (SMAX)

  • Service Management Automation X: Nyskapende service desk løsning

  • Micro Focus ”suite” innen datasikring

Top