• Hybrid Cloud Management (HCM)

  • Operations Orchestration (OO) – automatiserer oppgaver og prosesser

  • Unified Functional Testing

  • ALM Octane – Administrasjonsverktøyet som foretrekkes av testledere og testere

  • AppLink CLIP – integrasjon av Event og Incident Management

  • Identity Governance – få kontroll med hvem som har tilgang til hva

  • Service Management seminar – Presentasjoner

  • GDPR – ikke bare juss!

  • Network Operations Management – nyheter

  • Assistert tilbakestilling av passord