• Identity Governance – få kontroll med hvem som har tilgang til hva

  • Service Management seminar – Presentasjoner

  • GDPR – ikke bare juss!