• IOT: Hvordan bygge en business case?

  • IoT – Identifisere ting vil øke sikkerheten!

  • Strex – en kundecase

  • Også IoT løsninger må driftes!

  • Behovet for testmiljø for IoT

  • Utfordringer ved IoT: Sikkerhet, overvåking, integrasjon