• Automatisering av driftsoppgaver – en suksesshistorie

  • Hornbill Service Manager

  • Vertica Big Data database og analytics

  • Looker – Avansert dataanalyse

  • Cloud Service Automation (CSA) – automatiseringsportal

  • SiteScope – agentløs overvåking av servere, applikasjoner og databaser

  • HPSM 9.32 og Process Designer – Highlights

  • Business Service Management

  • FastPass Enterprise

  • Network Node Manager