UTFORDRINGER VED IOT: SIKKERHET, OVERVÅKING, INTEGRASJON