Manag-E Support  har mange års erfaring som supportorganisasjon og har kompetanse og erfaring få andre kan konkurrere med. Som Micro Focus  Services Integation (SVI) Partner har Manag-E Support direkte tilgang til eksperthjelp fra Micro Focus. Vi arbeider proaktivt, og vi har jevnlig kontakt med våre kunder for å forhindre feil i forkant av nye implementeringer, og for å  oppretteholde kvaliteten på løsningene.Vi er svært opptatt av å ha nær kontakt med deg som kunde, og arbeider kontinuerlig for å styrke vårt tjenestetilbudet til deg.

Manag-E tilbyr flere ulike nivåer av support avhengig av hvilke behov kunden har.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker få prate med oss angående vårt supporttilbud.

Mail: support@managenordic.no
Tlf: 40 00 69 60

 

For våre supportkunder

– Logg inn på vår support-web
– Send oss mail: support@managenordic.no
– Telefon: 40 00 69 60

DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak på ITSM området. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management