To representanter for Manag-E mottar innovasjonsprisen fra HP Software i juni 2015