• AppLink CLIP – integrasjon av Event og Incident Management