• Ny versjon av prosessautomatiseringsverktøyet Operations Orchestration

  • Service Management seminar – Presentasjoner

  • Digitalisering – hva og hvordan

  • Behovet for testmiljø for IoT

  • Service Management Automation X (SMAX)

  • Automatisering av driftsoppgaver – en suksesshistorie

  • HPE fornyer IT Operations Management produktstruktur

  • Cloud Service Automation (CSA) – automatiseringsportal

  • Operations Orchestration (OO) – automatiserer oppgaver og prosesser

  • Hvordan komme igang med IT automatisering

Top