• Seminar om RPA 10. september

  • Hvordan lykkes med automatisering?

  • Operations Orchestration (OO) – automatiserer oppgaver og prosesser

  • Automatisering og digitalisering av Service Management

  • Modernisering av Service Management

  • Ny versjon av prosessautomatiseringsverktøyet Operations Orchestration

  • Service Management seminar – Presentasjoner

  • Digitalisering – hva og hvordan

  • Behovet for testmiljø for IoT

  • Service Management Automation (SMAX)