• Automatisering og digitalisering av Service Management

  • Modernisering av Service Management

  • Ny versjon av prosessautomatiseringsverktøyet Operations Orchestration

  • Service Management seminar – Presentasjoner

  • Digitalisering – hva og hvordan

  • Behovet for testmiljø for IoT

  • Service Management Automation (SMAX)

  • Automatisering av driftsoppgaver – en suksesshistorie

  • HPE fornyer IT Operations Management produktstruktur

  • Verdien av automatisering