• Bærum kommune velger Manag-E som leverandør av system for kundehenvendelser