• Også IoT løsninger må driftes!

  • Behovet for testmiljø for IoT

  • Service Management Automation X (SMAX)

  • Automatisering av driftsoppgaver – en suksesshistorie

  • Looker – Avansert dataanalyse

Top