• GDPR – ikke bare juss!

  • Også IoT løsninger må driftes!

  • Behovet for testmiljø for IoT

  • Service Management Automation X (SMAX)

  • Automatisering av driftsoppgaver – en suksesshistorie

  • Looker – Avansert dataanalyse

  • Manag-E med suksess på Oslo BigData Day

  • How Big Data Contributes to the Improvement of Everything

  • Looker kommer til Skandinavia

  • HPE Service Manager