• ALM Octane – Administrasjonsverktøyet som foretrekkes av testledere og testere