• Micro Focus Universe 2018 i Monaco

  • Hvordan ITSM påvirkes av GDPR

  • Get the ROT out of your Data!

  • Informasjonsforgiftning -Når ustrukturerte data formerer seg og blir til ROT

  • Fornyet fokus på kontroll av persondata

  • Om Manag‐E

Top