• Reduser antall henvendelser og øk sikkerheten samtidig!

  • Personvern og GDPR

  • Identity Governance – få kontroll med hvem som har tilgang til hva

  • Service Management seminar – Presentasjoner

  • Micro Focus Universe 2018 i Monaco

  • Hvordan oppdager du GDPR-utfordringene i dine ustrukturerte data?

  • Hvordan ITSM påvirkes av GDPR

  • GDPR – ikke bare juss!

  • Informasjonsforgiftning – Når ustrukturerte data formerer seg og blir til ROT

  • Get the ROT out of your Data!