• Behovet for testmiljø for IoT

  • Hvordan uttale Industri 4.0? – Dataanlyse og digitalisering