• NoVUG seminar om RPA 12. juni

  • Service Management seminar – Presentasjoner

  • Micro Focus Universe 2018 i Monaco

  • Service Management Automation X (SMAX)

  • Automatisering av driftsoppgaver – en suksesshistorie

  • Fra idag er det Micro Focus som gjelder!

  • HPE Software har fusjonert med Micro Focus