• Hybrid Cloud Management (HCMX)

  • Er automatisering = RPA?

  • Operations Orchestration (OO) – automatiserer oppgaver og prosesser

  • Ny versjon av prosessautomatiseringsverktøyet Operations Orchestration

  • Verdien av automatisering

  • Cloud Service Automation (CSA) – automatiseringsportal

  • Hvordan komme igang med IT automatisering