• Ny versjon av prosessautomatiseringsverktøyet Operations Orchestration