• Per Olav Stenseth begynner i Manag-E som rådgiver