• NoVUG seminar om RPA 12. juni

  • Hvordan lykkes med automatisering?

  • Operations Orchestration (OO) – automatiserer oppgaver og prosesser

  • Ny versjon av prosessautomatiseringsverktøyet Operations Orchestration

  • Verdien av automatisering