• Manag-E RPA offerings

  • Automatisering av IT

  • Er automatisering = RPA?

  • Digitalisering og målbarhet

  • Jubileumsseminar 22. november 2019

  • RPA Seminar – Presentasjoner til nedlasting

  • Seminar om RPA 10. september

  • NoVUG seminar om RPA 12. juni

  • Hvordan lykkes med automatisering?

  • Operations Orchestration (OO) – automatiserer oppgaver og prosesser