• IoT – Identifisere ting vil øke sikkerheten!

  • Behovet for testmiljø for IoT

  • Utfordringer ved IoT: Sikkerhet, overvåking, integrasjon

  • Fornyet fokus på kontroll av persondata

Top