• Manag-E styrker organisasjonen og utvider – nå også i Danmark!