• Automatisering av driftsoppgaver – en suksesshistorie