• Identity Governance – få kontroll med hvem som har tilgang til hva