Configuration Management System


Undvik IT-störningar. På förhand.

Universal Discovery och UCMDB utgör ett modernt Configuration Management System (CMS). Universal Discovery (UD) ger dig en punkt-till-punkt översikt över både molntjänster och on-premise-tjänster, och CMS utgör grunden för Asset Management för både hårdvara och mjukvara. 

Hero-3
hero-mobile

Universal Discovery samlar in information från alla standardoperativsystem, applikationer, nätverks- och lagringsenheter, inklusive moln- och virtualiseringsplattformar som AWS, Azure, Google Cloud, VMWare, Kubernetes, OpenShift, Nutanix. Universal Discovery kan också samla in information om nätverksutrustning och datorer.

Universal Discovery (UD) kan installeras on-premise eller på molnplattformar, och samlar in data både agentlöst (för översikt) och med hjälp av agenter för mer detaljerad information, inklusive användning av licenser och vilken programvara som är aktiv (inte bara installerad).

Översikt över de viktigaste funktionerna med Universal Discovery och UCMDB:

Molnbaserad upptäckt

Upptäcker utrustning och programvara över molnplattformar, med stöd för Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, med mera.

Maskininlärning utökar upptäckten

Med hjälp av inbyggd maskininlärning identifierar upptäcktfunktionerna installerade licenser/programvaror.

Upptäck ändringar när det sker

Förändringar i molnmiljöer sker allt snabbare. Med Universal Discovery upptäcks ändringarna snabbt, och ger dig full översikt hela tiden.

Automatiserad upptäckt

Med hjälp av mer än 180 fördefinierade mönster identifierar upptäcktfunktionerna utrustning, programvara, tjänster och relationer automatiskt.

Konfigurationsstyrning

Få överblick över alla konfigurationer. OpenText Universal CMDB (UCMDB) ger insikt i genomförda ändringar, både de som följer planen och de som inte gör det.

Integrerad CMS-lösning

OpenText CMS och UCMDB är grundläggande funktioner som stöder en rad applikationer på OPTIC-plattformen, som SMAX, HCMX, DCA och OperationsBridge.

wordpress_services

 

Thanh

 Med Manag-E på teamet får du mer än bara ett verktyg 

Genom att välja oss som digitaliseringspartner säkerställer du inte bara kraftfulla verktyg, utan också en dedikerad organisation med lång erfarenhet inom området. Vårt erfarna team, med över 100 års branscherfarenhet tillsammans, stöttar våra kunder genom hela leveransprocessen, även långt efter att implementeringen av verktygen har slutförts. För om det är något vi vet så är det att varje organisation kommer att behöva förändras och utvecklas i framtiden. 

Vi lägger stor vikt vid att skapa flera kontaktpunkter för din organisation, från dedikerad operativ support och stöd till strategisk rådgivning och utveckling. På så sätt kan vi arbeta nära er för att förverkliga gemensamma idéer, genomföra förbättringar och vidareutveckla produkten och implementeringen i linje med era framtida behov. 

Som er partner har vi kapacitet och kompetens att följa upp på flera nivåer, och vi är fast beslutna att se till att våra kunder når framgång, inte bara under implementeringen utan även efteråt. Med vårt stöd och vår vägledning kan du vara säker på att du har en pålitlig partner som är engagerad i din framgång och kontinuerliga tillväxt. 

background-cp-screen card-screen-bg

Vi är redo att prata med dig!

Kontakta oss!