IT Asset Management


Dårlig ressurskontroll øker kostnadene.

Sikre høyest mulig avkastning på alle bedriftens fysiske ressurser.

Hero-3
hero-mobile

Dette kan IT Asset Management gjøre for dere:

Rask sporing sparer tid

Effektive sporingsverktøy reduserer tid brukt på å lokalisere fysiske og digitale ressurser.

Oversikt kutter kostnader

Optimal ressursforvaltning reduserer kostnader og øker effektiviteten i organisasjonen.

Lang levetid er penger spart

Vedlikeholdsplaner og oppfølging sikrer lengre levetid for viktig utstyr.

Full bruk av alle ressurser

Sikrer at alle ressurser utnyttes fullt ut, maksimerer investeringens verdi.

Økt verdi på deres aktiva

Strategisk ressursforvaltning øker langsiktig verdi og reduserer tap.

Beskytt verdifulle ressurser

Forebyggende tiltak og effektiv forvaltning beskytter mot tap av viktige aktiva.

Passer på verdiene

IT Asset Management er kritisk for å maksimere verdien av en virksomhets fysiske og digitale eiendeler. Dette innebærer strategisk styring av alt fra IT-utstyr og kontormøbler til immaterielle eiendeler som programvare og patenter. Målet er å sikre at hvert aktivum brukes effektivt, vedlikeholdes korrekt, og bidrar til virksomhetens overordnede mål.

I kjernen av IT Asset Management ligger behovet for å ha full oversikt og kontroll. Det gjør det mulig for bedrifter å redusere unødvendige utgifter, forlenge eiendelenes levetid og forbedre beslutningstakingen. Enten det er å spore garantier, administrere vedlikeholdsplaner eller analysere kostnadseffektivitet, hjelper IT Asset Management-verktøy med å holde alt i sjakk.

Manag-Es løsninger innen IT Asset Management tar i bruk avanserte teknologier for å gi virksomheter en helhetlig oversikt over sine aktiva. Fra innkjøp til avhending, sørger systemene for en sømløs håndtering av aktiva-livssyklusen. Dette inkluderer integrasjon med andre forretningssystemer for å sikre at ressursdata strømmer fritt og bidrar til bedre beslutninger på tvers av organisasjonen.

Med Manag-Es IT Asset Management-verktøy kan virksomheter ikke bare øke effektiviteten og redusere kostnader, men også fremme bærekraft ved å optimalisere bruken av sine ressurser. Dette er IT Asset Management som går hånd i hånd med fremtidens arbeidsplass, hvor hver ressurs telles, og hver investering er rettet mot å styrke virksomhetens suksess og bærekraft.

Thanh

Med oss på laget får dere mer enn bare et verktøy

Ved å velge oss som digitaliseringspartner sikrer dere dere ikke bare kraftige verktøy, men også en dedikert organisasjon med omfattende erfaring innen feltet. Vårt erfarne team, med over 100 års bransjeerfaring til sammen, støtter kundene våre gjennom hele leveranseprosessen, også lenge etter at implementeringen av verktøyene er ferdigstilt. For er det én ting vi vet, så er det at enhver organisasjon vil ha behov for endring og utvikling i fremtiden. 

Vi legger stor vekt på å etablere flere kontaktpunkter for virksomheten deres, fra dedikert driftsstøtte og support til strategisk rådgivning og utvikling. Dette gjør at vi kan samarbeide tett med dere for å realisere felles ideer, gjennomføre forbedringer, og videreutvikle produktet og implementeringen i tråd med deres fremtidige behov. 

Som deres samarbeidspartner har vi kapasiteten og kompetansen til å følge opp på flere nivåer, og vi er dedikert til å sikre at våre kunder oppnår suksess ikke bare ved implementeringen, men også i tiden etterpå. Med vår støtte og veiledning kan dere være trygge på at dere får en pålitelig partner som er engasjert i deres suksess og kontinuerlige vekst. 

background-cp-screen card-screen-bg

Vi er klare til å snakke med deg!

Snakk med oss!