Operations Orchestration (OO) automatiserer oppgaver og IT prosesser og kan anvendes i en rekke forskjellige situasjoner også for forretningsprosesser. OO kan integreres med de fleste databaser og applikasjoner og relevante verktøy for IT drift, overvåking, Service Management og mer.

Med Operations Orchestration kan man automatisere hele IT-miljøet ved hjelp av over 100 standardintegrasjoner og APIer som enkelt kan integreres med ønskede verktøy.

I standardbiblioteket til OO finnes det over 8000 standard funksjoner og arbeidsflyter. I tillegg kan man enkelt legge til sine egne, eller ta i bruk funksjoner utviklet av andre og delt med brukerne via et felles webbasert bibliotek. Enten fordi man trenger en annen flyt enn «standard», eller fordi man skal integrere med andre/nye verktøy eller applikasjoner.

Operations Orchestration servermodulen (OO Central) kan håndtere over 10.000 samtidige arbeidsflyter/funksjoner. Dette medfører at de fleste miljøer greier seg med en enkelt OO-server, men av hensyn til bl.a. robusthet og håndtering av ekstraordinære situasjoner kan man gjerne ha flere.

OO omfatter også en egen modul for GUI-basert automatisering, også kalt RPA (Robotic Process Automation). RPA er programvare som etterligner operasjonene som et menneske gjør i brukergrensesnittet til forskjellige applikasjoner, og kan derfor automatisere oppgaver også der det ikke er APIer tilgjengelig.

Åpen og skalerbar plattform

OO kan trigges med REST APIer og støtter Python, REST, Shell, PowerShell og Web Services

Brukervennlig grensesnitt

Intuitivt web-basert grensesnitt med gjør det enkelt å opprette ny eller endre eksisterende arbeidsflyt

Sikker og høy tilgjengelighet

Rollebasert tilgangstyring og støtte for lastbalansering sikrer trygghet og stabil drift 24×7

Stort standardbibliotek

Leveres med et stort bibliotek med funksjoner og arbeidsflyt slik at man raskt kommer i gang

Hovedkomponentene i Operations Orchestration er OO Studio – hvor man designer, utvikler og tilpasser arbeidsflyter – og OO Central som er «dirigenten» som styrer og koordinerer operasjonene/flytene som er utviklet og godkjent for drift. Det er også via OO Central at adminstrative oppgaver utføres, f.eks. skedulering av oppgaver, eller sjekk av status og logger. Også styring av sikkerhet ligger her.

En tredje komponent som kan installeres i alle miljøer hvor man trenger å utføre oppgaver er Remote Action Server (RAS). Dette er den delen av systemet som utfører selve oppgavene, styrt fra OO Central. Er man f.eks. i et konsern hvor det er flere datasentre, vil man typisk ha minst en RAS server i hvert av disse.

Dersom man benytter GUI-basert automatisering i form av RPA, vil man også ha en eller flere «roboter» som etterligner sluttbrukeres arbeid ved tastatur og skjerm. Disse robotene kan håndtere mange forskjellige brukergrensesnitt, både Windows, Web og «legacy» terminalgrensesnitt.

En flyt i Operations Orchestration – uansett om det er API-basert eller GUI-basert (RPA) – kan startes på tre forskjellige måter:

  • Et kall eller en kommando fra en annen applikasjon
  • En kommando i et script
  • Av OOs egen servermodul (OO Central) etter tidskriterier eller manuelt

En flyt kan omfatte både API- og GUI-steg, og de mer kompliserte bygges gjerne opp av et sett av «subflows» for hvert steg. Det blir stort sett enklere å håndtere, både drifts- og utviklingsmessig.

Typiske scenarioer er en flyt som startes av en feilmelding fra et overvåkingsverktøy, en flyt som startes at et Service Management verktøy som SMAX eller en «skedulert» flyt som går med jevne mellomrom (målt i minutter eller timer) eller på visse dager eller datoer.

Operations Orchestration

OO-WorkflowDesigner
DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak på ITSM området. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management