Enterprise Service Management


Fragmenterte tjenester bremser flyten.

Skap sømløse opplevelser ved å integrere alle virksomhetens tjenester ett sted.

Hero-3
hero-mobile

Dette kan Enterprise Service Management gjøre for dere:

Samarbeid på tvers gir styrke

Fremmer samarbeid mellom avdelinger, forbedrer organsiasjonens effektivitet.

Automatiser rutineoppgaver

Identifiser og løs vanlige IT-problemer automagisk. Forbedre responsen og tjenestekvaliteten.

Få bedre styring gjennom innsikt

Gir ledere verktøy for å overvåke og styre tjenesteleveransen mer effektivt.

Tjenester samlet på ett sted

Samler alle tjenester på én plattform for enklere tilgang og bedre styring.

Selvhjelp reduserer ventetid

Lar brukere finne løsninger selv, minimerer henvendelser og frigjør ressurser til kritiske oppgaver.

Løsninger som funker for akkurat dere

Fleksible løsninger som kan skreddersys til akkurat de behovene dere har.

ITSM eller ESM?

Mens IT Service Management handler om alle aktiviteter som er involvert når en IT-tjeneste leveres, handler Enterprise Service Management om hele virksomheten.

Det vil si at metodene og verktøyene fra ITSM blir bruk på andre virksomhetsområder for å sikre en mer holistisk tjenesteflyt. HR, kundesentre, lønn, innkjøp, adagangskontroll - og så videre. Det kan være en leder som «bestiller» on-boarding av en nyansatt, rapportering av tekniske problemer med kontormiljøet, innkjøp av kontorutstyr og et utall andre bestillinger og henvendelser. 

For å håndtere slike prosesser trenger man gode verktøy og det er her Service Management-applikasjoner kommer inn i bildet. Slike applikasjoner må kombinere fleksibilitet til å takle «all verdens» forskjellige prosesser med en enkel portal (og mobilapp) for sluttbrukere. 

Manag-Es Service Management verktøy, SMAX, har sin opprinnelse innen IT, brukes mye innen HR, lønn, eiendom og markedsføring (f.eks. kampanjeoppfølging). Mange av disse prosessene skal også integreres med forskjellige, kundespesifikke applikasjoner.

Anders Heimdal

Med oss på laget får dere mer enn bare et verktøy

Ved å velge oss som digitaliseringspartner sikrer dere dere ikke bare kraftige verktøy, men også en dedikert organisasjon med omfattende erfaring innen feltet. Vårt erfarne team, med over 100 års bransjeerfaring til sammen, støtter kundene våre gjennom hele leveranseprosessen, også lenge etter at implementeringen av verktøyene er ferdigstilt. For er det én ting vi vet, så er det at enhver organisasjon vil ha behov for endring og utvikling i fremtiden. 

Vi legger stor vekt på å etablere flere kontaktpunkter for virksomheten deres, fra dedikert driftsstøtte og support til strategisk rådgivning og utvikling. Dette gjør at vi kan samarbeide tett med dere for å realisere felles ideer, gjennomføre forbedringer, og videreutvikle produktet og implementeringen i tråd med deres fremtidige behov. 

Som deres samarbeidspartner har vi kapasiteten og kompetansen til å følge opp på flere nivåer, og vi er dedikert til å sikre at våre kunder oppnår suksess ikke bare ved implementeringen, men også i tiden etterpå. Med vår støtte og veiledning kan dere være trygge på at dere får en pålitelig partner som er engasjert i deres suksess og kontinuerlige vekst. 

background-cp-screen card-screen-bg

Vi er klare til å snakke med deg!

Ta kontakt!