Enterprise Service Management


Fragmenterade tjänster bromsar arbetsprocessen.

Skapa sömlösa upplevelser genom att integrera alla verksamhetens tjänster på ett ställe.

Hero-3
hero-mobile

Detta kan Enterprise Service Management göra för er:

Samarbete på tvären ger styrka

Främjar samarbete mellan avdelningar, förbättrar organisatorisk effektivitet.

Automatisera rutinuppgifter

Identifiera och lös vanliga IT-problem automatiskt. Förbättra lyhördhet och servicekvalitet.

Få bättre hantering genom insikt

Ger chefer verktyg för att övervaka och hantera tjänsteleveranser mer effektivt.

Tjänster samlade på ett ställe
Samlar alla tjänster på en plattform för enklare åtkomst och bättre hantering.

Självbetjäning reducerar väntetid

Tillåter användare att hitta lösningar själva, minimerar förfrågningar och frigör resurser för kritiska uppgifter.

Lösningar som funkar för just er

Flexibla lösningar som kan skräddarsys efter just de behov ni har.

ITSM eller ESM?

Medan IT Service Management handlar om alla aktiviteter som är involverade när en IT-tjänst levereras, handlar Enterprise Service Management om hela verksamheten.

Det innebär att metoderna och verktygen från ITSM används inom andra affärsområden för att säkerställa ett mer holistiskt tjänsteflöde. HR, callcenter, löner, inköp, passerkontroll – och så vidare. Det kan vara en chef som "beställer" on-boarding av en ny medarbetare, rapporterar tekniska problem med kontorsmiljön, köper kontorsutrustning och otaliga andra beställningar och förfrågningar.

För att hantera sådana processer behöver du bra verktyg och det är här Service Management-applikationer kommer in i bilden. Sådana applikationer måste kombinera flexibilitet för att hantera ”all världens” olika processer med en enkel portal (och mobilapp) för slutanvändare.

Manag-E:s Service Management-verktyg, SMAX, har sitt ursprung i IT, används flitigt inom HR, löner, fastigheter och marknadsföring (t.ex. kampanjuppföljning). Många av dessa processer måste också integreras med olika kundspecifika applikationer.

Anders Heimdal

Med oss på teamet får ni mer än bara ett verktyg

Genom att välja oss som din digitaliseringspartner säkerställer du inte bara kraftfulla verktyg, utan även en dedikerad organisation med lång erfarenhet inom området. Vårt erfarna team, med över 100 års branscherfarenhet tillsammans, stöttar våra kunder genom hela leveransprocessen, även långt efter att implementeringen av verktygen har slutförts. För om det är något vi vet så är det att varje organisation kommer att behöva förändring och utveckling i framtiden.

Vi lägger stor vikt vid att etablera flera kontaktpunkter för din verksamhet, från dedikerat verksamhetsstöd och stöd till strategisk rådgivning och utveckling. Detta gör att vi kan arbeta nära dig för att förverkliga gemensamma idéer, genomföra förbättringar och vidareutveckla produkten och implementeringen i linje med dina framtida behov.

Som din partner har vi kapacitet och expertis att följa upp på flera nivåer och vi är dedikerade till att säkerställa att våra kunder når framgång inte bara under implementeringen, utan även i tiden efteråt. Med vårt stöd och vägledning kan du vara säker på att du får en pålitlig partner som är engagerad i din framgång och kontinuerliga tillväxt.

background-cp-screen card-screen-bg

Vi är redo att prata med dig!

Kontakta oss!