Her er fem gode grunner til at SMAX er en overlegen Service Management løsning:

Multi-tenant

Felles kode for flere kunder, internt i et konsern som drifter selv, eller hos Manag-E Nordic som drifter for mange. En felles oppgradering, men hver tenant har sin egen konfigurering av data, tjenestekatalog og prosesser.

Kodeløs konfigurasjon

Alle tilpasninger og all kundespesifikk utvikling gjøres gjennom konfigurering, ingen programmering over hodet. Nye moduler utvikles også uten noen form for koding.

Maskinlæring og analyse

Løsningen forstår hvordan nye saker skal håndteres ut fra hvordan tidligere saker ble håndtert. Referanser til tjenester, utstyr etc. knyttes automatisk til saken.

Håndtering av alle slags saker

Saker og henvendelser kan like gjerne gjelde HR, regnskap, innkjøp og vaktmestertjenester som IT. Om spesielle områder krever annen sikkerhet, håndteres det med adskilte data domener.

 

Selvbetjening

Mobil-app og portal som er intuitiv og enkel som Google-søk. Mange saker kan løses før brukeren rekker å sende dem inn. Enkelt samspill mellom brukere for «kompis-hjelp».

 

For mer informasjon, kontakt Manag-E Nordic AS (salg@managenordic.no) eller gå til https://managenordic.no/smax

DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak på ITSM området. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management