Universal Discovery og UCMDB utgjør et moderne Configuration Management System (CMS). Universal Discovery (UD) gir deg ende-til-ende oversikt over både skytjenester og on-premise tjenester, og CMS danner grunnlaget for Asset Management for både hardware og software.

Universal Discovery innhenter informasjon fra alle standard operativsystemer, applikasjoner, nettverks- og lagringsenheter, inklusive sky- og virtualingsplattformer som AWS, Azure, Google Cloud, VMWare, Kubernetes, OpenShift, Nutanix. Universal Discovery kan også innhente informasjon om nettverksutstyr og PCer.

Universal Discovery (UD) kan installeres on-premise eller på skyplattfomer, og innhenter data både agentløst (for oversikt) og ved hjelp av agenter for mer detaljert informasjon, inklusive bruk av lisenser og hvilken programvare som er aktiv (ikke bare installert).

Skybasert oppdaging

Oppdager utstyr og programvare på tvers av skyplattfomer, med støtte for Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, med mer.

Maskinlæring utvider oppdagingen

Ved hjelp av innebygget maskinlæring finner oppdagingsfunksjonene frem til installerte lisenser/programvare.

Oppdag endringer når de skjer

Endringer i skymiljøer skjer stadig raskere. Med Universal Discovery oppdages endringene raskt, og gir deg full oversikt til enhver tid.

Automatisert oppdaging

Ved hjelp av mer enn 180 predefnierte mønstre, finner oppdagingsfunksjonene utstyr, programvare, tjenester og relasjoner automatisk.

Konfigurasjons styring

Få oversikt over alle konfigurasjoner. OpenText Universal CMDB (UCMDB) gir innsikt i endringer som er utført, både de som følger planen og de som ikke gjør det.

Integrert CMS løsning

OpenText CMS og UCMDB er fundamentale funksjoner som støtter en rekke applikasjoner på OPTIC plattformen, som SMAX, HCMX, DCA og OperationsBridge.

DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak på ITSM området. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management