Network Operations Management (NOM) er en løsning for å oppdage, overvåke, administrere, automatisere og sikre samsvar for fysiske, virtuelle, trådløse og programvaredefinerte nettverk.

NOM-løsningen bygger på to tidligere produkter – NNMi (Network Node Manager) og NA (Network Automation), der NNMi har vært fokusert på topologi, feil og ytelse, mens NA har håndtert konfigurering, sikkerhet og programvareoppdatering av nettverksutstyr. Nå er de integrert i ett felles produkt, for å dekke alle sider ved nettverksdrift.

Både NNMi og NA har blitt omskrevet flere ganger, ettersom nettverk endret seg fra grunnleggende ethernet-LAN og relativt lavhastighets-WAN, til dagens høyhastighets- og svært fleksible nettverk, med trådløse, SDN, MPLS og annen teknologi som var ukjent på begynnelsen av 90-tallet.

Noen viktige funksjoner i NOM:

  • Bransjeledende støtte for fysiske, virtuelle, trådløse og SDN-aktiverte enheter
  • Enkelt verktøysett gir ytelsesstyring og konfigurasjon
  • Nettverksfokusert orkestreringsinnhold gir raskere leveranse av tjenester
  • Policybasert revisjon og oppdatering av programvare på nettverksutstyr
  • Kapasitets- og konfigurasjonsmodelleringsverktøy muliggjør effektiv planlegging
Express, Premium, Ultimate

NOM er tilgjengelig i tre versjoner, med voksende funksjonalitet for forskjellige kunders behov. Alle inkluderer topologi, status, ytelse og konfigurasjon, men i forskjellig omfang.

Kan kjøres på offentlig sky

NOM kan både installeres på tradisjonelt vis på Linux- eller Windows servere, på en privat sky basert på OPTIC plattformen eller i offentlige skytjenester som AWS eller Azure.

Visualisering av nettverket

NOM holder oversikt over nettverkets topologi og status, også når dette endrer seg dynamisk. Oppdages en feil i en del av nettverket, sjekkes «naboene» for å finne ut om problemet/endringen gjelder flere enheter.

Moderne brukeropplevelse

NOM er 100% HTML 5 basert, og krever verken Java eller andre tillegg til funksjonaliteten i en vanlig browser. NOM kan derfor kjøres like enkelt fra nettbrett som fra PC.

Kontroll med konfigurasjon

NOM overvåker konfigurasjon og programvare på nettverksenhetene slik at du har full kontroll med alle endringer som utføres.

Avanserte dashbord

Avanserte dashbord, både predefinerte og de som kunden tilpasser selv, synliggjør status, ytelse og endringer over tid, slik at man enkelte relaterer årsak til symtomer.

Skjermbilder fra NOM
Skjermbilder fra NOM
NOM Express, Premium, Ultimate
NOM Express, Premium, Ultimate
DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak på nettverksområdet. Gode beslutninger i en slik arbeidsmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. operasjonalisering av verktøystøtte for Network Operations Management