Service Management Automation (SMAX) fra OpenText er en moderne, selvlærende Service Management løsning og et saksbehandlingssystem for alle typer henvendelser. Her får du støtte for både ITIL prosesser og prosesser innen HR, lønn og eiendomstjenester i en og samme applikasjon.

SMAX har et moderne og intuitivt brukergrensesnitt med avansert Big Data plattform som sørger for at relevant informasjon automatisk blir gjort tilgjengelig for brukerne. Et HTML 5 basert responsive Web Design, gjør SMAX tilgjengelig fra alle enheter med en nettleser og løsningen tilbys også som egen app til mobil.

Intuitiv og brukervennlig sluttbrukerportal

I sluttbruker portalen er det mulig å benytte seg av en chatbot-drevet virtuell agent som kan veilede og hjelpe med å finne svar uten at bruker oppretter ny sak. Utfylling av skjemaer endres dynamisk underveis på bakgrunn av sluttbrukers valg. Ved at nødvendige felter for utfylling dukker opp, mens andre felter skjules, vil bruker veiledes igjennom utfyllingen.

Støtter de fleste ITIL prosesser

SMAX har støtte for de fleste ITIL prosesser både innen IT Service Management og Asset Management i en og samme løsning. I tillegg er løsningen klar for andre forretningsprosesser som f.eks. HR med muligheter for å opprette nye egne applikasjoner og prosesser.

Oversiktlig grensesnitt for operatører

For saksbehandlere og driftspersonell er det et eget grensesnitt som også er web-basert. Her kan de sette opp sitt eget Dashboard for enkel tilgang til sine arbeidsområder. Et dashboard kan samle alle typer saker og oppgaver på tvers av moduler slik at man enkelt kan få god oversikt over både Requests, Incidents, Change, Release, Asset, Knowledge osv.

Mulit-tenant SaaS 

SMAX er en komplett «multi-tenant» løsning og egner seg derfor godt til å kjøre flere separate organisasjoner på en felles infrastruktur. Løsningen kan kjøres i ulike sky-løsninger eller som en SaaS-løsning via driftsleverandør. Manag-E Nordic AS tilbyr SMAX som en SaaS-tjeneste, levert fra et data senter i Norge.

«Container»-basert løsning

Kubernetes basert plattform sikrer enkle oppgraderinger med minimal nedetid

Kan kjøres på offentlig sky

Kan installeres på blant annet Microsoft Azure og Amazon Web Services (AWS).

Kodefri og versjonsfri konfigurasjon

Egne tilpasninger hindrer ikke oppgraderingsløp og gir rask tilgang til nye funksjoner

Moderne brukeropplevelse

Moderne funksjoner for analyse, automatisering og smarte oppslagsmuligheter

Skalerbar multi-tenant løsning

Fleksibel distribusjon på tvers av on-premise og sky og for intern eller ekstern drift

Change og «Hot Topics»-analyse

Bransjeledende IDOL-analyser sikrer god kontroll og oversikt over endringer.

SMAX omfatter moduler for Service Request Management, Incident Management, Problem Management, Change Management, Release Management, Service Level Management, Service Asset and Configuration Management, Service Portfolio Management, Service Catalog Management, Knowledge Management, Application Portfolio Management og Idea and Proposal Management.

I tillegg er det støtte for finansielle oppgaver knyttet til utstyrsadministrasjon og  kontraktstyring.

SMAX er brukervennlig og har innebygde funksjoner og verktøy for automatisering og analyse. SMAX har dessuten innebygget støtte for spørreundersøkelser.

  • Mobilapplikasjon utfyller webportalen med et strømlinjeformet grensesnitt med fokus på viktige oppgaver som må styres på farten.
  • Virtuelle agenter gir automatisert assistanse med integrert live-chat og e-post for å forbedre kontinuerlig kundestøtte.
  • Sosiale samarbeidsfunksjoner med muligheter for å dele erfaringer, stille spørsmål til andre brukere og gi hverandre tilbakemeldinger.
  • ChatOps-bots muliggjør et bedre samarbeid mellom operatører og sluttbrukere. Dette gir raskere løsningstider og bedre gjenbruk av kunnskap.

SMAX Serviceportal

SMAX Service Portal
DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak på ITSM området. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management