Data Center Automation 


Att ligga steget före uppdateringsvågen. 

Data Center Automation(DCA) är en lösning för automatisering av uppgraderingar, patchning och övervakning av servrar. DCA säkerställer att servrar, både lokalt och i molnmiljöer, är i enlighet med definierade regler. DCA fokuserar på sårbarhetsrapportering och bidrar till minskad sårbarhet. 

Hero-3
hero-mobile

Data Center Automation (DCA) automatiserar uppdatering och patchning av operativsystem på alla företagets servrar, oavsett om de finns i ett gemensamt datacenter eller är spridda över flera platser. Även servrar på molnbaserad infrastruktur hanteras av DCA.

En av de centrala funktionerna i DCA är att säkerställa överensstämmelse mellan installerade OS-versioner, patchar och kända sårbarheter, eller med regelverk som PCI-DSS etc. En viktig funktion är dashboardet som ger en översikt över sårbarhetssituationen för servrarna.

Översikt över de viktigaste funktionerna i  Data Center Automation:

Proaktiv sårbarhetskontroll

DCA kontrollerar patchnivån på servrarna mot de senast upptäckta sårbarheterna och visar statusen i ett dashboard. Patchning och uppdatering kan göras automatiskt.

Regler följer med

Välj bland standarder för efterlevnad och åtgärdsåtgärder anpassade till de senaste bransch- och regleringsriktlinjerna för PCI DSS, HIPAA, FISMA, CIS, ISO och mer.

Leverantörstöd och integrasjon

Få det bredaste utbudet av stöd för infrastruktur från flera leverantörer. Utvidga integrationen till resurser som distribueras av konfigurationsverktyg för öppen källkod för att centralisera efterlevnad och riskhantering.

Containerbaserad distribution

DCA levereras på OPTIC-plattformen, som kan köras on-premise eller i molnet. OPTIC bygger på Kubernetes och Docker för enkel installation och uppgradering.

"Patching i sig skapar inte värden för ett företag. Patching skyddar mot förlust. När Hydro utsattes för en ransomware-attack var de tvungna att spendera flera hundra miljoner kronor på att bygga upp sitt system på nytt."

- ROLF FRYDENBERG, MANAG-E

dca_dashbord (1)

Uppdateringspolicy. DCA utför automatisk patch-skanning i din infrastruktur och automatiserar åtgärdning/uppdatering i enlighet med företagets uppdateringspolicy. Policyn innehåller mätning och åtgärdande enligt Service Level Objectives (SLO:s) och tillgängliga patchar (eller patchbuntar) för olika operativsystem. SLO:er definierar frekvensen för automatisk skanning och korrigeringar/uppdateringar medan underhållsfönster för resursgrupper definierar när jobben kan köras. 
Ressursgrupper (grupper av servrar) är kopplade till prenumerationer av riktlinjer, medan resurspatchpaket innehåller information om typen av patchar som ingår (t.ex. leverantörsrekommenderade patchar eller en explicit lista över enskilda uppdateringar) tillsammans med exponering för sårbarheter (Common Vulnerability Exposure, CVE), data som automatiskt inhämtas från National Vulnerability Database (NVD). Genom att utnyttja service level objectives (SLO:er) för åtgärdning säkerställs det att resurserna uppdateras i enlighet med uppdateringspolicyn.

Marthe Nymark

Med Manag-E på teamet får du mer än bara ett verktyg

 
Genom att välja oss som digitaliseringspartner säkerställer du inte bara kraftfulla verktyg, utan också en dedikerad organisation med lång erfarenhet inom området. Vårt erfarna team, med över 100 års branscherfarenhet tillsammans, stöttar våra kunder genom hela leveransprocessen, även långt efter att implementeringen av verktygen har slutförts. För om det är något vi vet så är det att varje organisation kommer att behöva förändras och utvecklas i framtiden. 

Vi lägger stor vikt vid att skapa flera kontaktpunkter för din organisation, från dedikerad operativ support och stöd till strategisk rådgivning och utveckling. På så sätt kan vi arbeta nära er för att förverkliga gemensamma idéer, genomföra förbättringar och vidareutveckla produkten och implementeringen i linje med era framtida behov. 

Som er partner har vi kapacitet och kompetens att följa upp på flera nivåer, och vi är fast beslutna att se till att våra kunder når framgång, inte bara under implementeringen utan även efteråt. Med vårt stöd och vår vägledning kan du vara säker på att du har en pålitlig partner som är engagerad i din framgång och kontinuerliga tillväxt. 

background-cp-screen card-screen-bg

Vi er redo att prata med dig!

Kontakta oss!