Data Center Automation 


Kom på forkant av oppdateringsbølgen. 

Data Center Automation (DCA) er en løsning for automatisering av oppgradering, patching og kontroll med servere. DCA sikrer at servere lokalt og i skymiljøer er i samsvar med definerte regler. DCA har fokus på sårbarhetsrapportering og bidrar til redusert sårbarhet.

Hero-3
hero-mobile

Data Center Automation (DCA) automatiserer oppdatering og patching av operativsystem på alle virksomhetens servere, uansett om disse befinner seg i et felles datasenter eller fordelt på flere. Også servere på skybasert infrastruktur håndteres av DCA.

En av DCAs sentrale funksjoner er å sikre at det er samsvar mellom installerte OS-versjoner, patcher og kjente sårbarheter, eller med regelsett som PCI-DSS etc. En viktig funksjon er dashbordet som goir oversikt over sårbarhetssituasjonen for serverne.

Overblikk over de viktigste funksjonene i  Data Center Automation:

Proaktiv sårbarhetskontroll

DCA sjekker patchnivå på serverne mot de nyeste oppdagete sårbarheter, og viser status i et dashbord. Patching og oppdatering kan gjøres automatisk.

Regelsett følger med

Velg blant standarder for samsvar og utbedringstiltak tilpasset de nyeste bransje- og regulatoriske veiledningene for PCI DSS, HIPAA, FISMA, CIS, ISO og mer.

Flerleverandørstøtte og integrasjon

Få det bredeste utvalget av støtte for infrastruktur fra flere leverandører. Utvid integrasjonen til ressurser som er distribuert av konfigurasjonsverktøy for åpen kildekode for å sentralisere overholdelse og risikostyring.

Containerbasert distribusjon

DCA leveres på OPTIC plattformen, som kan kjøres on-premise eller i skyen. OPTIC bygger på Kubernetes og Docker for enkle installasjon og oppgradering.

"Patching i seg selv skaper ikke verdier for en bedrift. Patching beskytter mot tap. Da Hydro ble utsatt for løsepengevirus, måtte de bruke flere hundre millioner kroner på å bygge opp systemet sitt på nytt."

- ROLF FRYDENBERG, MANAG-E

dca_dashbord (1)

Policy for oppdatering. DCA utfører automatisk patch-skanning i din infrastruktur og automatiser utbedring/oppdatering i samsvar med virksomhetens oppdateringspolicy. Policyen inneholder måling og utbedring i henhold til Tjenestenivåmål (SLOer) og tilgjengelige patcher (eller patchbundles) for forskjellige OS. SLOer definerer frekvensen for automatisert skanning og korreksjoner/oppdatering mens tidsvinduer for vedlikehold for ressursgrupper definerer når jobbene kan kjøres.

Ressursgrupper (grupper av servere) er knyttet til abonnementer på retningslinjer, mens ressurspatchpakker inneholder informasjon om typen patcher som er inkludert (f.eks. leverandør anbefalte patcher eller en eksplisitt liste over individuelle oppdateringer) sammen med eksponering for sårbarheter (Common Vulnerability Exposure, CVE), data som innhentes automatisk fra National Vulnerability Database (NVD). Ved å benytte seg av tjenestenivåmål for utbedring, sikres det at ressursene oppdateres i samsvar med oppdateringspolicy.

Marthe Nymark

Med Manag-E på laget får dere mer enn bare et verktøy

 

Ved å velge oss som digitaliseringspartner sikrer dere dere ikke bare kraftige verktøy, men også en dedikert organisasjon med omfattende erfaring innen feltet. Vårt erfarne team, med over 100 års bransjeerfaring til sammen, støtter kundene våre gjennom hele leveranseprosessen, også lenge etter at implementeringen av verktøyene er ferdigstilt. For er det én ting vi vet, så er det at enhver organisasjon vil ha behov for endring og utvikling i fremtiden. 

Vi legger stor vekt på å etablere flere kontaktpunkter for virksomheten deres, fra dedikert driftsstøtte og support til strategisk rådgivning og utvikling. Dette gjør at vi kan samarbeide tett med dere for å realisere felles ideer, gjennomføre forbedringer, og videreutvikle produktet og implementeringen i tråd med deres fremtidige behov. 

Som deres samarbeidspartner har vi kapasiteten og kompetansen til å følge opp på flere nivåer, og vi er dedikert til å sikre at våre kunder oppnår suksess ikke bare ved implementeringen, men også i tiden etterpå. Med vår støtte og veiledning kan dere være trygge på at dere får en pålitelig partner som er engasjert i deres suksess og kontinuerlige vekst. 

background-cp-screen card-screen-bg

Vi er klare til å snakke med deg!

Ta kontakt!