Våra helhetslösningar för en digital vardag


För många är digitalisering och digital transformation komplexa uttryck. Och inte minst blir det snabbt vagt vad vi egentligen pratar om. Vår övertygelse är både enkel och kraftfull: Människor måste sättas först i den digitala verkligheten. På alla jobb finns det en person som vill något. Det är de vi ska hjälpa. Det är vår kompass i allt vi gör.

Gå från många lösningar till en gemensam plattform.

Hero-3
hero-mobile

Optic Platform Graph

 

Vi bygger på en plattform som handlar om att  förenkla.

Och koppla samman folk och data. 

Att driva ett modernt företag handlar om att klara av de förändringar som kommer. Samtidigt som man hanterar allt mer komplexa tjänster. Tjänster som både drivs och används av människor som vill ha något gjort.

Manag-E:s lösningar baseras på IT-plattformen OPTIC från OpenText. Dess syfte är att förenkla användarupplevelsen och förbättra operativ effektivitet i en och samma rörelse. OPTIC står för The Operations Platform for Transformation, Intelligence och Cloud.

Resultatet? En plattform som tar det bästa av det som redan finns genom omfattande användning av väletablerade standarder. En plattform som förenklar användarupplevelsen – så att personerna som använder den känner igen sig.

Lösningar för Enterprise Service Management, ekonomisk och hållbar hantering av moln-tjänster, automatiserad sårbarhetskontroll, avancerad Big Data-analys, hantering av utrustning, mjukvara, automatisk åtkomstkontroll, hantering av servicelivscykler, agentfri övervakning över lokala och moln-baserade miljöer. Och väldigt mycket mer.

En plattform med inbyggd artificiell intelligens som en del av sitt DNA. Utan användningsbegränsningar. Redo för vad som kommer härnäst.

Vi bygger på OPTIC plattformen til Opentext

 

Läs mer om våra lösningar:

Adobe stock desktop 3 (1)

IT Service Management

 
Alle uppgifter har blivit IT-utmaningar.

Optimera tjänsteleveransen för att möta dagens tekniska behov snabbt och effektivt.

Läs mer om lösningen

Adobe stock desktop 1 (1)

Enterprise Service Management

 
Fragmenterade tjänster bromsar arbetsflödet.


Skapa sömlösa upplevelser genom att integrera alla företagets tjänster på ett ställe.


Läs mer om lösningen

Adobe stock desktop 4 (1)

Asset Management

 
Dålig ressurskontroll ökar kostnaderna.

Säkerställ högst möjliga avkastning på företagets alla fysiska resurser.


Läs mer om lösningen

Adobe stock desktop 5 (1)

Cloud Management

 
Brist på moln-kontroll lamslår smidigheten.


Hantera moln-tjänster smart för att hålla kostnaderna förutsägbara och säkerheten hög.


Läs mer om lösningen

Adobe stock desktop 7 (1)

FinOps

 
Moln-kostnader skjuter i höjden.

Använd FinOps-principer för att få ut det mesta av de moln-tjänster ni använder. Och skär ner onödiga utgifter.


Läs mer om lösningen

Adobe stock desktop 6 (1)

IT Operations

 

Frekventa IT-fel stör verksamheten.

Förbättra systemprestandan och användarupplevelsen genom intelligent IT-hantering. Hinn före utmaningarna framför dig.Läs mer om lösningen

Vi är en del av Orbify-familjen

Vi är ett helägt dotterbolag till Orbify.AI - som investerar i mogna teknikföretag och är en aktiv ägare i tillväxtstrategin för alla sina dotterbolag.

Orbify.AI:s ambition är att vara en ledande leverantör av mjukvarulösningar inom digitalisering, effektivisering och optimering av affärsprocesser.

Det är Manag-Es uppdrag. Och ger oss genomföringskraft.

 

 

                             orbifffenerordnet

 

Så gör vi för att

matcha era behov och krav


1. Rådgivning

Förändringsprocesser ska drivas framåt av någon som har expertis inom området.

2. Analys av nuvarande situation

Kunskap om var man befinner sig krävs för att veta var vägen ska gå.

3. Utveckling av målbild

Genom workshops ritas en överenskommen målbild av vart man ska.

4. Gap-analys

Genom att se målbilden och nuläget i kontrast med varandra hittar man vad som bör ändras.

5. Implementering

En handlingsplan baserad på de «gaps» som har störst värde i förhållande till kostnaden utgör grunden för genomförandet.

6. Utbildning

För att säkerställa en framgångsrik digitalisering krävs kompetenshöjning i hela organisationen.

Få de senaste nyheterna?

Gå inte miste om spännande nyheter