Manag-E har ekspert- og seniorkompetanse innen våre fokusområder og leverer rådgivning både innen produkt- og teknologianvendelse. Våre rådgivningstjenenster er produktuavhengige.

Manag-E Nordic AS leverer en rekke programvareprodukter – for installasjon i kundens IT-miljø eller som internettbasert leveranse – SaaS. I tilknytning til disse leverer Manag-E konsulent, implementering, forvaltnings og opplæringstjenester. Når vi snakker om rådgivning, så er det fokusert på teknologianvendelser, der leveranse av produkter ikke inngår som et element, men der Manag-E har seniorkompetanse som kan bidra til kundens utvikling eller strategi innen området. Noen områder hvor vi leverer rådgivning:

 • Automatisering generelt og RPA spesifikt
 • Anvendelse og utvikling av tjenestenivåavtaler (SLA)
 • Service Management på tvers av hele virksomheten (ESM)
 • IT4IT og utvikling av IT Operating Model
 • Strategi for skytjenester
 • Internet of Things (IoT)

Uansett område, anvender vi normalt en «workshop drevet» metodikk, der kundens representanter er med hele veien i utarbeidelsen av en strategi, plan eller annet måldokument. En slik prosess starter med en «kick-off» der man sjekker av målformuling og prosjektplan, avklarer prosjektteam og roller, samt ressurstilgjengelighet. «Output» fra en slik kick-off (også kalt «Workshop 0») er en oppdatert prosjektplan, med datoer, personer, roller og hva som skal leveres for hvert steg i prosjektet. Dernest går arbeidet videre i steg frem til endelig fremleggelse av prosjektets resultat.

WORKSHOPS

Rådgivningsmetodikk

For hvert steg i prosessen/prosjektet vil det være tre oppgaver: Forberedelse, Workshop og Etterarbeid. Forberedelsen lager grunnlagsdokumenter for workshop’en, etterarbeidet oppdaterer dokumentene i henhold til det som er gjennomgått på workshop’en. Et typisk forløp er derfor:

 1. Oppstartsfase
  1. Forberede kick-off
  2. Gjennomføre kick-off
  3. Ferdigstille prosjektplan
 2. Første fase
  1. Forberede workshop 1 (dokumenter)
  2. Gjennomføre workshop 1
  3. Ferdigstille workshop 1 (dokumenter
 3. og så videre i et antall faser
 4. Siste fase
  1. Forberede endelige dokument(er) (konklusjon/rapport)
  2. Gjennomføre avsluttende workshop
  3. Eventuell oppdatering av dokument(er)
Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management

I kick-off og avsluttende workshop deltar både prosjektdeltagere og interessenter/ledelse, mens det i de mellomliggende er kun prosjektteamet som møtes.

DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Prosjektledertjenester

Prosjekter og andre oppdrag trenger styring og ledelse. Manag-E har senior prosjektledere med lang erfaring som kan lede de prosjekter hvor våre konsulenter og produkter er involvert.

Vårt fokus i alle prosjekter er å fokusere på den verdi kunden ønsker å oppnå, gjennom å sikre at løsningene blir operasjonalisert i organisasjonen. først da kan kunden oppnå forventede forbedringer og resultater.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management