Manag-E Nordic AS er en løsningsrettet organisasjon som leverer og tilpasser løsninger basert på Open Groups IT4IT referansearkitektur, og ITIL rammeverket for IT Service Management. Vi lytter til kundenes behov og optimaliserer verdien sett fra kundens perspektiv.

Manag-E Nordic AS har ekspertkompetanse på programvare for IT-drift og support, automatisering av foretningsprosesser, saksoppfølging innen ITSM og ESM, Facility Management, HR og administrasjon, tjenestekataloger og mer.

Vi har siden starten i 1999 hatt spesialisert kompetanse på programvare fra Hewlett-Packard (senere HPE Software, som er blitt fusjonert inn i Micro Focus). Vi har kunder i både offentlig og privat sektor i Norge og Sverige. Selskapet er Micro Focus Gold Partner for ITOM (IT Operations Management) og ADM (Application Depolment Management), samt Nordens største Micro Focus Software Services Integrator Partner (supportleverandør for Micro Focus produkter).

Manag-E har konsulenter og driftspersonell med høy kompetanse og er aktive med å utvikle våre medarbeidere gjennom kurs og sertifiseringer.

GOLD PARTNER

Micro Focus Gold Partner

Manag-E er sertifisert som Micro Focus ITOM (IT Operations Management) Specialist og Gold Partner og har Portfolio Expert sertifisering innen følgende produktområder:

 • Service Management Automation - Portfolio Expert
 • Hybrid Cloud Management - Portfolio Expert
 • Operations Bridge & Analytics - Portfolio Expert
 • Network Operations Management - Portfolio Expert
image
PRISER OG UTMERKELSER

Gjennom mer enn 20 år som HP/Micro Focus partner har vi fått en rekke priser og utmerkelser. Både i 2020 og i 2021 er vi blitt utnevnt til Northern Europe Channel Partner of the Year.

 • 2021 – Micro Focus Northern Europe Channel Partner of the Year
 • 2020 – Micro Focus Northern Europe Channel Partner of the Year
 • 2014 – HPE Software Innovation Award
 • 2011 – HPE Software Partner of the Year
 • 2010 – HPE Software BTO Operations Partner of the Year
 • 2009 – HPE BTO Partner of the Year
 • 2008 – HPE Software BTO Business Partner of the Year
 • 2006 – HPE OpenView Software Partner of the Year
 • 2006 – HPE Software Channel Excellence
 • 2005 – HPE Software Channel Excellence Award
 • 2004 – HPE Software Partner of the Year
 • 2001 – HPE Software Business Partner of the Year
DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisasjon og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak innen ITOM området generelt og ITSM spesielt. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

GDPR og personvern

Personvern er viktig, både for Manag-E og for våre kunder. Derfor jobber vi iherdig for å sikre alle persondata, uansett om de gjelder våre ansatte, våre kunders ansatte, eller kundenes kunder.