Data Center Automation (DCA) er en løsning for automatisering av oppgradering, patching og kontroll med servere. DCA sikrer at servere lokalt og i skymiljøer er i samsvar med definerte regler. DCA har fokus på sårbarhetsrapportering og bidrar til redusert sårbarhet.

Data Center Automation (DCA) automatiserer oppdatering og patching av operativsystem på alle virksomhetens servere, uansett om disse befinner seg i et felles datasenter eller fordelt på flere. Også servere på skybasert infrastruktur håndteres av DCA.

En av DCAs sentrale funksjoner er å sikre at det er samsvar mellom installerte OS-versjoner, patcher og kjente sårbarheter, eller med regelsett som PCI-DSS etc. En viktig funksjon er dashbordet som goir oversikt over sårbarhetssituasjonen for serverne.

Policy for oppdatering. DCA utfører automatisk patch-skanning i din infrastruktur og automatiser utbedring/oppdatering i samsvar med virksomhetens oppdateringspolicy. Policyen inneholder måling og utbedring i henhold til Tjenestenivåmål (SLOer) og tilgjengelige patcher (eller patchbundles) for forskjellige OS. SLOer definerer frekvensen for automatisert skanning og korreksjoner/oppdatering mens tidsvinduer for vedlikehold for ressursgrupper definerer når jobbene kan kjøres.

Ressursgrupper (grupper av servere) er knyttet til abonnementer på retningslinjer, mens ressurspatchpakker inneholder informasjon om typen patcher som er inkludert (f.eks. leverandør anbefalte patcher eller en eksplisitt liste over individuelle oppdateringer) sammen med eksponering for sårbarheter (Common Vulnerability Exposure, CVE), data som innhentes automatisk fra National Vulnerability Database (NVD). Ved å benytte seg av tjenestenivåmål for utbedring, sikres det at ressursene oppdateres i samsvar med oppdateringspolicy.

DCA Dashbord
DCA Dashbord
Tekst for DCA Dashboard
Proaktiv sårbarhetskontroll

DCA sjekker patchnivå på serverne mot de nyeste oppdagete sårbarheter, og viser status i et dashbord. Patching og oppdatering kan gjøres automatisk.

Regelsett følger med

Velg blant standarder for samsvar og utbedringstiltak tilpasset de nyeste bransje- og regulatoriske veiledningene for PCI DSS, HIPAA, FISMA, CIS, ISO og mer.

Flerleverandørstøtte og integrasjon

Få det bredeste utvalget av støtte for infrastruktur fra flere leverandører. Utvid integrasjonen til ressurser som er distribuert av konfigurasjonsverktøy for åpen kildekode for å sentralisere overholdelse og risikostyring.

Containerbasert distribusjon

DCA leveres på OPTIC plattformen, som kan kjøres on-premise eller i skyen. OPTIC bygger på Kubernetes og Docker for enkle installasjon og oppgradering.

DU ER KANSKJE OGSÅ INTERESSERT I

Rådgivnings- og prosjektledertjenester

Vårt fokus er på å identifisere tiltak og sørge for at disse blir operasjonalisert i organisasjonen, slik at en oppnår forventede forbedringer og resultater.

Vi leverer tjenester innenfor «trekanten» prosesser, organisering og verktøystøtte. Vår erfaring er at nettopp samvirke mellom disse områdene er en nødvendig forutsetning for å kunne realisere effekter av iverksatte tiltak innen Service Management og Operations Management områdene. Gode beslutninger i en slik prosessmodell forutsetter rett informasjon i rett format, til rett tid og sted.

Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning og prosjektledelse ifm. behovskartlegging, utvikling og operasjonalisering av verktøystøtte for Service Operation og Service Management